Avustralya Cranbourne Altılı Ganyan Tahminleri, Agf Tablosu 1 Nisan

YAŞA GÖRE SİKLET KOŞUSU;Atların koşularda taşıyacakları sikletle rin, yaş farklarına göre düzenlenmiş sabit siklet cetvellerine nazaran, tesbit edildiği koşudur. AÇIK KOŞU;Taksit, kaydiye ve pişmancalıklar toplamının birincilik ikramiyesine eklendiği bahis siteleri koşudur. YARlŞ MEVSİMİ;Her takvim yılı için Yüksek Komiserler Heyetince tesbit edilen yarış dönemidir. MİTİNG (MEETİNG);Aynı yerde gün araları ile devam eden yarışların tümüdür. YARIŞ;Aynı yerde, aynı gün sürekli olarak yapılan bütün koşulardır.

ganyan bahis

Bir koşuda üzerine eşit olarak en çok ganyan satışı yapılan iki veya daha fazla at mevcut olduğu takdirde, her biri koşmayan atın yerini alır ve oyun bu atlar üzerine oynanmış sayılır. Altılı ganyanın sadece oyun bedelinin altındaki iştirak bedelleri ile oynayanlar tarafından bilinmesi durumunda bir tam oyun bedeline tekabül eden kazançlılar hissesi aynı hipodromun bir sonraki altılı ganyan oyununa devreder. Ancak altılı ganyanın yüzdeli oyun bedeli ile oynanmış tek bir bilet ile bulunması durumunda bu kazançlı bilet, iştirak bedeli oranında dağıtılacak tutardan pay alır. Sıralı üçlü bahiste kazananlar hissesi, three üncü maddenin birinci fıkrasının bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır. Sıralı ikili bahiste kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

Basketbol Bahis Türleri

MUAYYEN İKRAMİYELİ KOŞU;At sahiplerinin, atlarını koşuya kayıt et tirmek için ödedikleri duhuliyelerin ikramiyeye eklenmediği meydin, handikap, satış, şartlı ve centilmen koşuları bu grupta yer alır. MAÇ;İki veya daha ziyade atın sahiplerinin muhtelif atları arasında yapılan ve şartları kendi aralarında tesbit edilen koşulardır. YEKÜNLU KOŞU;Koşuya katılan en az üç at sahibinin ödedikleri kaydiye, taksit ve pişmancalıkların birinci ata veya koşunun özel şartlarına göre plase atlara verildiği açık ve vadeli nitelikteki koşu veya maçlara denir. İlave para veya başka mükafat konulması koşunun niteliğini değiştirmez. SEYİS;Yarış atlarının bakım, bes lenme, yarış alanına gidiş, dönüş ve gezinti işlerinde çalışan ve Lisans Yönet meliği hükümlerine göre seyis lisansı taşıyan kişidir. Başarılı sicil almış ve en az 3 yıl seyislik yapmış olan seyisler, Lisans Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımak koşuluyla seyisbaşı olabilirler.

  • Doğduğu senenin Ocak ayının birinci gününden itibaren hesap olunur.
  • 3) Üçlü veya ikili plaselerde hareket hakeminin emrine giren at sayısı 5 den az olursa bütün atlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir.
  • (51 inci maddenin son fıkrasındaki haller hariçtir.) Yalnız bu atların girdiği koşuya meydin koşusu denir.

At yarışlarının kazandırdığı ikramiyelerden faydalanmak isteyenler, birçok değişik oyun biçimiyle kazanç sağlayabilirler. Fakat at yarışlarında doğru tahminde bulunabilmek için yarışlar hakkında bilgiyi ön planda tutmak ve çeşitli istatistiklere göre atlar hakkında bilgi edinmek, kazanç sağlama yolunda atılan önemli adımlardır. Ev sahipliğini Türkiye Jokey Kulübü’nün üstlendiği at yarışlarında hafta ortası heyecanı yaşanıyor. Birbirinden iddialı atlar ve jokeylerin kıyasıya rekabetine sahne olacak koşular İstanbul ve Antalya’da gerçekleşecek.

Bu oranlar sağlanana kadar çıkan ata göre verilen kazançlı hisseler azaltılır. Oynamak istediğiniz atı, atları ve de tutarı terminalin başında bulunan görevliye deklare etmeniz yetecektir. Oynayacağınız tutarı misli sütununda, at ya da atların numarasını da geniş sütunların ilkinde işaretleyince ganyan biletiniz hazır olacaktır.

Türkiye Jokey Kulübü Tjk İnternet Sayfası Sorunu!

Soğuduktan sonra yumurta, peynir ve galeta ununu da ekleyip yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine ıspanaklı karışımdan high şeklinde lokmalıklar yapıp dizin. Yaklaşık dakika kadar sonra üzerleri kızarınca fırından alabilirsiniz. Ayrıca, birinci fıkrada sözü edilen hususlar yarış günleri hoparlörlerle duyurulur. HANDİKAP KOŞUSU;bir yarıştaki atla rın kazanma şanslarını eşit kılmak için taşıyacakları farklı ağırlıkların han dikaperler tarafından, gerekiyorsa, bilgisayaryardımı ile ayarlandığı ve düzen lendiği koşudur. KOŞU;Önceden kaydı yapılmış atların çıkış ile varış arasındaki mesafeyi almalarıdır.

3’lü ganyanın her ayağında şans verdiğimiz at ya da atların numaralarını geniş sütunların ilkinden başlayarak işaretleyeceğiz. Aynı gün üzerine bu oyun konulan four koşunun birincilerini bulmak amacıyla oynanan oyundur. four’lü ganyanda da oyun tutarı her ayakta oynanan at sayıları toplamlarının birbirleri ile ve çıkan rakam da oyunun birim fiyatıyla çarpılarak bulunur. 4’lü ganyanın her ayağında şans verdiğimiz at ya da atların numaralarını geniş sütunların ilkinden başlayarak işaretleyeceğiz. Aynı gün üzerine bu oyun konulan 5 koşunun birincilerini bulmak amacıyla oynanan oyundur. 5’li ganyanda da oyun tutarı her ayakta oynanan at sayıları toplamlarının birbirleri ile ve çıkan rakam da oyunun birim fiyatıyla çarpılarak bulunur.

Leave a Reply